Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Baltic Restaurants Latvia"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "Baltic Restaurants Latvia" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Pildavs
Reviewer M.sc.oec., Ināra Goba
Abstract Brice M. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide uzņēmumā Baltic Restaurants Latvia: Bakalaura darbs M. Brice, J. Pildavs Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 82 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp, tajā iekļauti 9 attēli, 3 tabulas, nevienas formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 24 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izanalizēt kvalitātes vadības sistēmu uzņēmumā Baltic Restaurants Latvia, kā arī izstrādāt priekšlikumus KVS pilnveidošanai. Pirmā darba daļa ir veltīta kvalitātes izpratnei un kāpēc viņa ir vajadzīga uzņēmumos. Un kuras sastāvdaļas ietilpst standartā ISO 9001: 2008. Otrā darba daļa ir veltīta uzņēmuma Baltic Restaurants Latvia izpētei. Tiks apzināti uzņēmuma galvenie elementi saistībā ar kvalitāti. Pielietojot kvalitātes analīzes metodes, tiks meklētas problēmas, no kurām ciešs pats uzņēmums. Trešā daļa ir veltīta autores priekšlikumu izveidei. Lielāko daļu savus priekšlikumus, autore velta personāla vadības procesa pilnveidei. Kā arī tiks, izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma sakārtošanai un pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir uzņēmumā nav ieviesta kvalitātes vadības sistēma, bet ir daži elementi no kvalitātes. Priekšlikums ir - novērst lielu darbinieku maiņu uzņēmumā, lai to izdarītu, vajadzētu ieviest personāla politiku, izstrādāt procesu karti, darbinieku pieņemšanai darbā un izveidot apmācību plānu darbiniekiem.
Keywords Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Keywords in English Improvement of Quality Management System
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 15:21:48