Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Telekomunikāciju uzņēmuma darbības problēmas un to risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Business performance problems and their solutions in a telecommunications company"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Nešpors
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darba autors: Kaspars Tensbergs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., prof. Viktors Nešpors Bakalaura darba temats: Telekomunikāciju uzņēmuma darbības problēmas un to risinājumi Bakalaura darba apjoms: 49 lapaspuses, 12 tabulas, 18 attēli. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījuma problēmas būtība ir telekomunikāciju uzņēmumu aktīvā konkurences darbība un tās pamatojums. Pētījuma mērķis bija analizēt telekomunikāciju uzņēmumu darbību konkurences apstākļos. Galvenie uzdevumi bija salīdzināt telekomunikāciju uzņēmumu konkurenci cenu, reklāmas, papildpakalpojumu un sakaru kvalitātes jomā. Galvenie rezultāti iegūti no informācijas izpētes publiskotajos datos par uzņēmumu darbību. Autors izvērtēja pētījumus par konkurences stratēģijām un salīdzināja ar teorijās iegūto informāciju. Pētījumā tika izmantota dokumentu un publikāciju analīze, apkopojot uzņēmumu darbības un konkurences rezultātus laika gaitā. Būtiskākais secinājums ir, ka telekomunikāciju uzņēmuma galvenā problēma ir pareizas stratēģijas izvēle visos darbības virzienos gan cenu politikā, gan pakalpojumu diferencēšanā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tensbergs K., Telekomunikāciju uzņēmuma darbības problēmas un to risinājumi: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītājs Nešpors V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 49 lpp.
Atslēgas vārdi Telekomunikāciju uzņēmuma darbības problēmas un to risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Business performance problems and their solutions in a telecommunications company
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 13:15:19