Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Telekomunikāciju uzņēmuma darbības problēmas un to risinājumi"
Title in English "Business performance problems and their solutions in a telecommunications company"
Author Kaspars Tensbergs
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. V.Nešpors
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Bakalaura darba autors: Kaspars Tensbergs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., prof. Viktors Nešpors Bakalaura darba temats: Telekomunikāciju uzņēmuma darbības problēmas un to risinājumi Bakalaura darba apjoms: 49 lapaspuses, 12 tabulas, 18 attēli. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījuma problēmas būtība ir telekomunikāciju uzņēmumu aktīvā konkurences darbība un tās pamatojums. Pētījuma mērķis bija analizēt telekomunikāciju uzņēmumu darbību konkurences apstākļos. Galvenie uzdevumi bija salīdzināt telekomunikāciju uzņēmumu konkurenci cenu, reklāmas, papildpakalpojumu un sakaru kvalitātes jomā. Galvenie rezultāti iegūti no informācijas izpētes publiskotajos datos par uzņēmumu darbību. Autors izvērtēja pētījumus par konkurences stratēģijām un salīdzināja ar teorijās iegūto informāciju. Pētījumā tika izmantota dokumentu un publikāciju analīze, apkopojot uzņēmumu darbības un konkurences rezultātus laika gaitā. Būtiskākais secinājums ir, ka telekomunikāciju uzņēmuma galvenā problēma ir pareizas stratēģijas izvēle visos darbības virzienos gan cenu politikā, gan pakalpojumu diferencēšanā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tensbergs K., Telekomunikāciju uzņēmuma darbības problēmas un to risinājumi: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītājs Nešpors V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 49 lpp.
Keywords Telekomunikāciju uzņēmuma darbības problēmas un to risinājumi
Keywords in English Business performance problems and their solutions in a telecommunications company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 13:15:19