Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Akciju sabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing Competitiveness of the Joint-Stock Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs J.Mežiels
Recenzents Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Inženierekonomikas un vadības fakultātes 4.kursa studentes Marikas Ļebedevas diplomprojekts AS komkurētspējas paaugstināšanas projekts. Darba mērķis: izstrādāt konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus Jūrmalas pilsētas mazumtirgotājam. Diplomprojekta vadītājs: prakt. doc.,Mg.oec. J.Mežiels. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projekta, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļām. Diplomprojekta apjoms: 74 lpp, 31 tab., 34 att. Diplomprojekta izstrādāšanai izmantotā literatūra: pārsvarā RTU Izdevniecības mācību līdzekļi, uzņēmuma gada pārskati un Centrālās statistikas dati. Darba autores lekciju konspekti un, prakses laikā iegūtā, informācija par uzņēmumu. Diplomprojektā ir piedāvāti trīs varianti uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai, izmantojot līdzekļius, kuri var būt iegūti, pārtraucot tirdzniecību trijos no vienpadsmit esošajiem veikaliem. Pirmajā darba daļā ir apkopota informācija par uzņēmuma iekšējiem un ārējiem faktoriem, kā arī to ietekmi uz AS Fēnikss darbību. Otrajā daļā tika izvirzīti trīs priekšlikumi uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Pārdodot neienesīgo veikalu telpas, darba autore piedāvā izveidot mājaslapu; iepirkt jaunas aukstumiekārtas divos veikalos; cīnīties par pakalpojumu sniegšanu pārējās Jūrmalas skolu ēdnīcās, kontolējot, lai tiktu ievēroti ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi visās ēdnīcās. Trešajā daļā tiek aprakstīti veikalu datu bāzes izveidošanas soļi. Ceturtajā daļā izvērtēti uzņēmuma darba vides riski, un iespējas tos novērst. Darba autore izveidoja secinājumus un priekšlikums tālākai uzņēmuma iespējamai darbībai.  
Atslēgas vārdi Mazumtirdzniecība, ēdnīcu apkalpošana, konkurētspējas paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Retail, canteen service, increase the competitiveness
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 09:56:01