Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Akciju sabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Increasing Competitiveness of the Joint-Stock Company
Author Marika Ļebedeva
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor J.Mežiels
Reviewer Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Abstract Inženierekonomikas un vadības fakultātes 4.kursa studentes Marikas Ļebedevas diplomprojekts AS komkurētspējas paaugstināšanas projekts. Darba mērķis: izstrādāt konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus Jūrmalas pilsētas mazumtirgotājam. Diplomprojekta vadītājs: prakt. doc.,Mg.oec. J.Mežiels. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projekta, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļām. Diplomprojekta apjoms: 74 lpp, 31 tab., 34 att. Diplomprojekta izstrādāšanai izmantotā literatūra: pārsvarā RTU Izdevniecības mācību līdzekļi, uzņēmuma gada pārskati un Centrālās statistikas dati. Darba autores lekciju konspekti un, prakses laikā iegūtā, informācija par uzņēmumu. Diplomprojektā ir piedāvāti trīs varianti uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai, izmantojot līdzekļius, kuri var būt iegūti, pārtraucot tirdzniecību trijos no vienpadsmit esošajiem veikaliem. Pirmajā darba daļā ir apkopota informācija par uzņēmuma iekšējiem un ārējiem faktoriem, kā arī to ietekmi uz AS Fēnikss darbību. Otrajā daļā tika izvirzīti trīs priekšlikumi uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Pārdodot neienesīgo veikalu telpas, darba autore piedāvā izveidot mājaslapu; iepirkt jaunas aukstumiekārtas divos veikalos; cīnīties par pakalpojumu sniegšanu pārējās Jūrmalas skolu ēdnīcās, kontolējot, lai tiktu ievēroti ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi visās ēdnīcās. Trešajā daļā tiek aprakstīti veikalu datu bāzes izveidošanas soļi. Ceturtajā daļā izvērtēti uzņēmuma darba vides riski, un iespējas tos novērst. Darba autore izveidoja secinājumus un priekšlikums tālākai uzņēmuma iespējamai darbībai.  
Keywords Mazumtirdzniecība, ēdnīcu apkalpošana, konkurētspējas paaugstināšana
Keywords in English Retail, canteen service, increase the competitiveness
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 09:56:01