Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Nesagraujošās testēšanas pakalpojumu kvalitātes pilnveide AS "Inspecta Latvia"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the Nondestructive Testing Services Quality in the "Inspecta Latvia" JSC"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.oec., docente Raimonda Liepiņa
Recenzents M.sc.ing., Guntis Tribis
Anotācija Saveiko I. Nesagraujošās testēšanas pakalpojumu kvalitātes pilnveide AS Inspecta Latvia: Maģistra darbs / I. Saveiko, R. Liepiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 86. lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu, 15 angļu un 4 krievu valodā. Maģistra darba mērķis ir, ņemot vērā veikto nesagraujošās testēšanas pakalpojumu novērtējumu un identificētas problēmas, izvērtēt iespējamos cēloņus un izstrādāt priekšlikumus nesagraujošās testēšanas pakalpojumu kvalitātes pilnveidei AS Inspecta Latvia, tādējādi stabilizējot testēšanas procesu. Pirmajā darba daļā ir veikta citu autoru teorētiskās literatūras, zinātnisko pētījumu un sasniegto rezultātu analīze saistībā ar maģistra darba tēmu. Otrajā darba daļā ir izanalizēti nesagraujošās testēšanas pakalpojumi un procesa stabilizēšanas metodes AS Inspecta Latvia testēšanas laboratorijā. Trešajā darba daļā ir izstrādāti praktiskie priekšlikumi nesagraujošās testēšanas pakalpojumu kvalitātes pilnveidei testēšanas laboratorijā, kas sekmē nesagraujošās testēšanas mērījumu rezultātu stabilitātes nodrošināšanai.
Atslēgas vārdi Nesagraujošā testēšana, pakalpojumu kvalitāte, atbilstības novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Non-destructive testing, services quality, conformity assessment
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 22:58:17