Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Nesagraujošās testēšanas pakalpojumu kvalitātes pilnveide AS "Inspecta Latvia"
Title in English "Improvement of the Nondestructive Testing Services Quality in the "Inspecta Latvia" JSC"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Dr.oec., docente Raimonda Liepiņa
Reviewer M.sc.ing., Guntis Tribis
Abstract Saveiko I. Nesagraujošās testēšanas pakalpojumu kvalitātes pilnveide AS Inspecta Latvia: Maģistra darbs / I. Saveiko, R. Liepiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 86. lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu, 15 angļu un 4 krievu valodā. Maģistra darba mērķis ir, ņemot vērā veikto nesagraujošās testēšanas pakalpojumu novērtējumu un identificētas problēmas, izvērtēt iespējamos cēloņus un izstrādāt priekšlikumus nesagraujošās testēšanas pakalpojumu kvalitātes pilnveidei AS Inspecta Latvia, tādējādi stabilizējot testēšanas procesu. Pirmajā darba daļā ir veikta citu autoru teorētiskās literatūras, zinātnisko pētījumu un sasniegto rezultātu analīze saistībā ar maģistra darba tēmu. Otrajā darba daļā ir izanalizēti nesagraujošās testēšanas pakalpojumi un procesa stabilizēšanas metodes AS Inspecta Latvia testēšanas laboratorijā. Trešajā darba daļā ir izstrādāti praktiskie priekšlikumi nesagraujošās testēšanas pakalpojumu kvalitātes pilnveidei testēšanas laboratorijā, kas sekmē nesagraujošās testēšanas mērījumu rezultātu stabilitātes nodrošināšanai.
Keywords Nesagraujošā testēšana, pakalpojumu kvalitāte, atbilstības novērtēšana
Keywords in English Non-destructive testing, services quality, conformity assessment
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 22:58:17