Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Pazemes gāzes krātuvju atradnes cauruļvadu sistēmu uzticamība"
Nosaukums angļu valodā "Reliability of deposit"s area equipment of underground gas storages"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs I.Ščerbickis
Recenzents I.Platais
Anotācija Maģistra darbā Pazemes gāzes krātuvju atradnes cauruļvadu sistēmu uzticamība ir aplūkoti vairāki aspekti, kas būtiski ietekmē visu cauruļvadu sistēmu ekspluatācijas drošību un efektivitāti. Padziļināta izpēte veikta Pazemes gāzes krātuvju atradnes cauruļvadu sfērā. Viens no galvenajiem noteikumiem drošības nodrošināšanā stingra normatīvu un noteikumu ievērošana aprēķinos un cauruļvadu projektēšanā un to tālāka piemērojamo prasību uzlabošana. Taču normatīvos nav iespējams iekļaut visu to faktoru daudzveidību, kas parādās cauruļvadu sistēmu ekspluatācijas laikā, un kurus būtu jāiekļauj atradnes cauruļvadu aprēķinos un projektēšanā. Tādēļ projektēšanā jāparedz noteikta rezerve, parasti neoptimāla, kura tiek iestrādāta šādi: projektētājs izstrādā atradnes cauruļvada svarīgāko konstrukciju, veicot aprēķinus par pamatu tiek ņemti vissliktākie ekspluatācijas apstākļi; praktiski funkcionēšanas apstākļi nav tik skarbi, kā iestrādāts normatīvos, tāpēc projektētais atradnes cauruļvads normālos ekspluatācijas apstākļos var kalpot ilgāk. Maģistra darbā tiek sniegts ieskats, kā atšķiras izbūves izmaksas 3 dažādu diametru atradnes cauruļvadiem. Gāzes vada diametrs tiek izvēlēts pamatojoties uz drošuma faktoru. Darba apjoms ir 91 lapaspuse, tajā ir 9 tabulas, 2 attēli. Aprēķiniem izmantota 21 formula. Kā arī izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Pazemes gāzes krātuve, drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Underground gas storage, safety
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 21:20:59