Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Pazemes gāzes krātuvju atradnes cauruļvadu sistēmu uzticamība"
Title in English "Reliability of deposit"s area equipment of underground gas storages"
Author Rūta Jukšinska
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor I.Ščerbickis
Reviewer I.Platais
Abstract Maģistra darbā Pazemes gāzes krātuvju atradnes cauruļvadu sistēmu uzticamība ir aplūkoti vairāki aspekti, kas būtiski ietekmē visu cauruļvadu sistēmu ekspluatācijas drošību un efektivitāti. Padziļināta izpēte veikta Pazemes gāzes krātuvju atradnes cauruļvadu sfērā. Viens no galvenajiem noteikumiem drošības nodrošināšanā stingra normatīvu un noteikumu ievērošana aprēķinos un cauruļvadu projektēšanā un to tālāka piemērojamo prasību uzlabošana. Taču normatīvos nav iespējams iekļaut visu to faktoru daudzveidību, kas parādās cauruļvadu sistēmu ekspluatācijas laikā, un kurus būtu jāiekļauj atradnes cauruļvadu aprēķinos un projektēšanā. Tādēļ projektēšanā jāparedz noteikta rezerve, parasti neoptimāla, kura tiek iestrādāta šādi: projektētājs izstrādā atradnes cauruļvada svarīgāko konstrukciju, veicot aprēķinus par pamatu tiek ņemti vissliktākie ekspluatācijas apstākļi; praktiski funkcionēšanas apstākļi nav tik skarbi, kā iestrādāts normatīvos, tāpēc projektētais atradnes cauruļvads normālos ekspluatācijas apstākļos var kalpot ilgāk. Maģistra darbā tiek sniegts ieskats, kā atšķiras izbūves izmaksas 3 dažādu diametru atradnes cauruļvadiem. Gāzes vada diametrs tiek izvēlēts pamatojoties uz drošuma faktoru. Darba apjoms ir 91 lapaspuse, tajā ir 9 tabulas, 2 attēli. Aprēķiniem izmantota 21 formula. Kā arī izmantoti 35 literatūras avoti.
Keywords Pazemes gāzes krātuve, drošība
Keywords in English Underground gas storage, safety
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 21:20:59