Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Iepirkumu procesa pilnveide SIA "RIMI BALTIC"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Procurement Process in the "RIMI BALTIC" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Anotācija Sviklāns J. Iepirkumu procesa pilnveide SIA Rimi Baltic: Bakalaura darbs / J. Sviklāns, J. Pildavs Rīga. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. - 82 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 14 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu un 13 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir iepazīties ar SIA Rimi Baltic privātās preču zīmes produktu iepirkumu procesiem un izstrādāt priekšlikums SIA Rimi Baltic privātās preču zīmes produktu iepirkumu procesu pilnveidei. Pirmajā darba daļā tiek apskatīti teorija par procesu vadību un pilnveidi. Tiek apskatītas metodes, kas palīdz identificēt procesa pilnveides iespējas. Otrajā darba daļā tiek apskatīts uzņēmums Rimi Baltic. Tiek analizēta iegūtā informācija par privātās preču zīmes produktu iepirkumu procesu. Trešajā darba daļā tiek piedāvāti praktiski risinājumi, kas ļautu pilnveidot Rimi Baltic privātās preču zīmes produktu iepirkumu procesu.
Atslēgas vārdi Procesi, procesu pilnveide, zīmols, SIA Rimi Baltic.
Atslēgas vārdi angļu valodā Process, process improvement, brand, SIA Rimi Baltic.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 07:34:09