Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Iepirkumu procesa pilnveide SIA "RIMI BALTIC"
Title in English "Improvement of Procurement Process in the "RIMI BALTIC" Ltd"
Author Jānis Sviklāns
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Pildavs
Reviewer Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Abstract Sviklāns J. Iepirkumu procesa pilnveide SIA Rimi Baltic: Bakalaura darbs / J. Sviklāns, J. Pildavs Rīga. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. - 82 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 14 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu un 13 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir iepazīties ar SIA Rimi Baltic privātās preču zīmes produktu iepirkumu procesiem un izstrādāt priekšlikums SIA Rimi Baltic privātās preču zīmes produktu iepirkumu procesu pilnveidei. Pirmajā darba daļā tiek apskatīti teorija par procesu vadību un pilnveidi. Tiek apskatītas metodes, kas palīdz identificēt procesa pilnveides iespējas. Otrajā darba daļā tiek apskatīts uzņēmums Rimi Baltic. Tiek analizēta iegūtā informācija par privātās preču zīmes produktu iepirkumu procesu. Trešajā darba daļā tiek piedāvāti praktiski risinājumi, kas ļautu pilnveidot Rimi Baltic privātās preču zīmes produktu iepirkumu procesu.
Keywords Procesi, procesu pilnveide, zīmols, SIA Rimi Baltic.
Keywords in English Process, process improvement, brand, SIA Rimi Baltic.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 07:34:09