Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide VSIA "Latvijas Vides , ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre" State Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Maira Sapata
Recenzents M.sc.oec., Ināra Goba
Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 22 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir novērtēt Laboratorijas kvalitātes pārvaldības sistēmas izpildījumu un izstrādāt priekšlikumus, kas pilnveidotu ne tikai Laboratorijas, bet arī visa uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu. Pirmajā darba daļā ir teorētiskais apraksts par tādām tēmām kā pakalpojumu kvalitāte, vadības sistēmas un klientu apmierinātība, ka arī aprakstītas pielietotas analīzes metodes. Otrajā darba daļā veikta Laboratorijas SVID analīze un kvalitātes vadības sistēmas izvērtējums, veicot klientu apmierinātības pētījumu, kurā analīze tās izzināšanas metodi un rezultātus. Trešajā darba daļā tiek risinātas atklātās problēmas, izstrādājot priekšlikumus, kas pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir par dokumentācijas sakārtošanu, klientu apmierinātības nodrošināšanu, ietekmes uz vides samazināšanu. Uzņēmuma uzturētai kvalitātes vadības sistēmai nepieciešami uzlabojumi, kas nepārtraukti pilnveidotu to.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of the Quality Management System
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 16:02:47