Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide VSIA "Latvijas Vides , ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre" State Ltd"
Author Nadežda Venediktova
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Maira Sapata
Reviewer M.sc.oec., Ināra Goba
Abstract Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 22 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir novērtēt Laboratorijas kvalitātes pārvaldības sistēmas izpildījumu un izstrādāt priekšlikumus, kas pilnveidotu ne tikai Laboratorijas, bet arī visa uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu. Pirmajā darba daļā ir teorētiskais apraksts par tādām tēmām kā pakalpojumu kvalitāte, vadības sistēmas un klientu apmierinātība, ka arī aprakstītas pielietotas analīzes metodes. Otrajā darba daļā veikta Laboratorijas SVID analīze un kvalitātes vadības sistēmas izvērtējums, veicot klientu apmierinātības pētījumu, kurā analīze tās izzināšanas metodi un rezultātus. Trešajā darba daļā tiek risinātas atklātās problēmas, izstrādājot priekšlikumus, kas pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir par dokumentācijas sakārtošanu, klientu apmierinātības nodrošināšanu, ietekmes uz vides samazināšanu. Uzņēmuma uzturētai kvalitātes vadības sistēmai nepieciešami uzlabojumi, kas nepārtraukti pilnveidotu to.
Keywords Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Keywords in English Improvement of the Quality Management System
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 16:02:47