Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga komunikāciju plānošana uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Planning Marketing Communication for Company
Autors Ieva Meldere
Struktūrvienība 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts
Darba vadītājs I.Andersone
Recenzents Mg.oec. asist. I.Eriņa
Anotācija Bakalaura darba temats ir Mārketinga komunikāciju plānošana uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms: 50 lpp., 12 tabulas, 6 attēli un 2 formulas. Darbā tika izmantoti 23 literatūras avoti. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: analītiskās daļas un pētnieciskās daļas. Analītiskajā daļā tika izmantota pieejamā mārketinga mācību literatūra. Analītiskajā daļā tika apskatīta mārketinga būtība, mārketinga komunikāciju plānošanas būtība un mārketinga komunikāciju kompleksa elementi un to nozīme komunikāciju plānošanā. Literatūras analīze deva iespēju noteikt mārketinga komunikāciju plānošanas galvenos uzdevumus un principus pēc kuriem būtu jārīkojas. Analītiskās daļas nobeigumā tiek apskatītas mārketinga komunikāciju efektivitātes novērtēšanas metodes. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek izpētīts tirdzniecības uzņēmums SIA MK TRADE, tā piedāvātie pakalpojumi, tika veikta konkurences izpēte un mārketinga komunikāciju veikto pasākumu izpēte, lai noskaidrotu mārketinga komunikāciju vadīšanas efektivitāti. Darba gaitā tika izveidots uzņēmuma mārketinga plāns. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka uzņēmums SIA MK TRADE labākais mārketinga komunikāciju veids ir reklāma un pārdošanas veicināšana, tomēr būtu nepieciešams palielināt uzņēmuma sabiedrisko attiecību efektivitāti un uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti. Lai tiktu uzlabota mārketinga komunikāciju efektivitāte, uzņēmumam būtu ieteicas piesasistīt klientus tirdzniecības vietās un uzlabot sortimenta piedāvājumu. Bakalaura darba iztrādāšanai tika izmantota mācību un zinātniskā literatūra, statistiskās datubāzes, žurnāli mārketinga nozarē, ka arī SIA ,,MK TRADE nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Mārketinga komunikāciju plānošana uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Planning Marketing Communication for Company
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 14:11:23