Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga komunikāciju plānošana uzņēmumā
Title in English Planning Marketing Communication for Company
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Andersone
Reviewer Mg.oec. asist. I.Eriņa
Abstract Bakalaura darba temats ir Mārketinga komunikāciju plānošana uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms: 50 lpp., 12 tabulas, 6 attēli un 2 formulas. Darbā tika izmantoti 23 literatūras avoti. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: analītiskās daļas un pētnieciskās daļas. Analītiskajā daļā tika izmantota pieejamā mārketinga mācību literatūra. Analītiskajā daļā tika apskatīta mārketinga būtība, mārketinga komunikāciju plānošanas būtība un mārketinga komunikāciju kompleksa elementi un to nozīme komunikāciju plānošanā. Literatūras analīze deva iespēju noteikt mārketinga komunikāciju plānošanas galvenos uzdevumus un principus pēc kuriem būtu jārīkojas. Analītiskās daļas nobeigumā tiek apskatītas mārketinga komunikāciju efektivitātes novērtēšanas metodes. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek izpētīts tirdzniecības uzņēmums SIA MK TRADE, tā piedāvātie pakalpojumi, tika veikta konkurences izpēte un mārketinga komunikāciju veikto pasākumu izpēte, lai noskaidrotu mārketinga komunikāciju vadīšanas efektivitāti. Darba gaitā tika izveidots uzņēmuma mārketinga plāns. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka uzņēmums SIA MK TRADE labākais mārketinga komunikāciju veids ir reklāma un pārdošanas veicināšana, tomēr būtu nepieciešams palielināt uzņēmuma sabiedrisko attiecību efektivitāti un uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti. Lai tiktu uzlabota mārketinga komunikāciju efektivitāte, uzņēmumam būtu ieteicas piesasistīt klientus tirdzniecības vietās un uzlabot sortimenta piedāvājumu. Bakalaura darba iztrādāšanai tika izmantota mācību un zinātniskā literatūra, statistiskās datubāzes, žurnāli mārketinga nozarē, ka arī SIA ,,MK TRADE nepublicētie materiāli.
Keywords Mārketinga komunikāciju plānošana uzņēmumā
Keywords in English Planning Marketing Communication for Company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 14:11:23