Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldības sistēmas pilnveidošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Improvement opportunities of apartment house management systems
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Aivars Jurjāns
Anotācija Maģistra darba ietvaros tiek apskatītas tādas daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas sistēmas sastāvdaļas, kā: dzīvokļa īpašuma tiesiskie aspekti, dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieku mijiedarbības aspekti, pārvaldnieku un citu pārvaldīšanas procesu dalībnieku pienākumi un kompetences, kā arī pārvaldīšanas sistēmas finansiālās, juridiskās un tehniskās sastāvdaļas. Maģistra darba mērķis ir noteikt daudzdzīvokļu māju pārvaldības sistēmas pilnveidošanas iespējas. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek veikta Latvijas un citu Eiropas valstu mājokļu fonda statistikas datu analīze. Tiek arī identificētas pasaules praksē pieņemtās dzīvojamo māju pārvaldīšanas formas un raksturota dzīvojama fonda pārvaldīšanas loma un nozīme sabiedrībā. Bez tam, tiek apskatīti un analizēti dzīvojamo māju privātizācijas un denacionalizācijas procesi Latvijā, tiek identificētas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas pamatnostādnes un pārvaldīšanas sistēmas būtiskās problēmas. Teorētiskajā daļā tiek aprakstītas dzīvokļa īpašuma pamatnostādnes pasaules praksē, kā arī tiek identificēta maģistra darba pētījumam piemērotāka pārvaldīšanas sistēma Vācijas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas sistēma. Tiek izpētīti sekojošās Vācijas pārvaldīšanas sistēmas aspekti: dzīvokļu īpašuma likumiskais pamats, likumu prasības dzīvokļu īpašnieku apvienību pārvaldīšanai, īpašnieku pārvaldīšanas procesu uztvere, dzīvokļu īpašnieku sapulces, dzīvokļu īpašnieku apvienību pārvaldīšanas padome un tās nozīme, pārvaldīšanas finansiālā sastāvdaļa, apdrošināšanas prakse pārvaldīšanas ietvaros, parādu piedziņas pasākumi. Praktiskajā daļā tiek veiktā dzīvokļu īpašnieku aptauja, kuras rezultātā tiek noskaidrota respondentu informētība viņu māju pārvaldīšanas jautājumos un viņu attieksme pret dažādiem pārvaldīšanas aspektiem. Ņemot vērā teorētiskajā daļā veikto Vācijas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas sistēmas pētījuma rezultātus, veiktās aptaujas rezultātus un situāciju Latvijas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā, autors sniedz priekšlikumus par noteikto labas prakses pārvaldīšanas principu ieviešanu Latvijā. Maģistra darbā ir 95 lappuses, tajā ir iekļauti 8 attēli un 18 tabulas.
Atslēgas vārdi pārvaldnieks, pārvaldīšanas procesi, dzīvokļu īpašnieki, īpašnieku sapulces, izlīdzinātie maksājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā manager, management processes, flat owners, owners" meetings, balanced payments
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 13:22:08