Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldības sistēmas pilnveidošanas iespējas
Title in English Improvement opportunities of apartment house management systems
Author Aleksejs Smerdevs
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Aivars Jurjāns
Abstract Maģistra darba ietvaros tiek apskatītas tādas daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas sistēmas sastāvdaļas, kā: dzīvokļa īpašuma tiesiskie aspekti, dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieku mijiedarbības aspekti, pārvaldnieku un citu pārvaldīšanas procesu dalībnieku pienākumi un kompetences, kā arī pārvaldīšanas sistēmas finansiālās, juridiskās un tehniskās sastāvdaļas. Maģistra darba mērķis ir noteikt daudzdzīvokļu māju pārvaldības sistēmas pilnveidošanas iespējas. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek veikta Latvijas un citu Eiropas valstu mājokļu fonda statistikas datu analīze. Tiek arī identificētas pasaules praksē pieņemtās dzīvojamo māju pārvaldīšanas formas un raksturota dzīvojama fonda pārvaldīšanas loma un nozīme sabiedrībā. Bez tam, tiek apskatīti un analizēti dzīvojamo māju privātizācijas un denacionalizācijas procesi Latvijā, tiek identificētas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas pamatnostādnes un pārvaldīšanas sistēmas būtiskās problēmas. Teorētiskajā daļā tiek aprakstītas dzīvokļa īpašuma pamatnostādnes pasaules praksē, kā arī tiek identificēta maģistra darba pētījumam piemērotāka pārvaldīšanas sistēma Vācijas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas sistēma. Tiek izpētīti sekojošās Vācijas pārvaldīšanas sistēmas aspekti: dzīvokļu īpašuma likumiskais pamats, likumu prasības dzīvokļu īpašnieku apvienību pārvaldīšanai, īpašnieku pārvaldīšanas procesu uztvere, dzīvokļu īpašnieku sapulces, dzīvokļu īpašnieku apvienību pārvaldīšanas padome un tās nozīme, pārvaldīšanas finansiālā sastāvdaļa, apdrošināšanas prakse pārvaldīšanas ietvaros, parādu piedziņas pasākumi. Praktiskajā daļā tiek veiktā dzīvokļu īpašnieku aptauja, kuras rezultātā tiek noskaidrota respondentu informētība viņu māju pārvaldīšanas jautājumos un viņu attieksme pret dažādiem pārvaldīšanas aspektiem. Ņemot vērā teorētiskajā daļā veikto Vācijas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas sistēmas pētījuma rezultātus, veiktās aptaujas rezultātus un situāciju Latvijas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā, autors sniedz priekšlikumus par noteikto labas prakses pārvaldīšanas principu ieviešanu Latvijā. Maģistra darbā ir 95 lappuses, tajā ir iekļauti 8 attēli un 18 tabulas.
Keywords pārvaldnieks, pārvaldīšanas procesi, dzīvokļu īpašnieki, īpašnieku sapulces, izlīdzinātie maksājumi
Keywords in English manager, management processes, flat owners, owners" meetings, balanced payments
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 13:22:08