Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Asinhrono dzinēju darba režīmu optimizācija"
Nosaukums angļu valodā "Optimization of asynchronous motors working regimes"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs A.Zviedris
Recenzents
Anotācija Maģistra darbs "Asinhrono dzinēju darba režīmu optimizācija" sastāv no piecām daļām. Ievadā ir īsas ziņās par asinhronajiem dzinējiem, ka arī darbības īpatnības mainīgas slodzes režīmā. Tajā ir norādīti asinhrono dzinēju tehniski ekonomisko rādītāju uzlabošanas iespējas un formulēts maģistra darba galvenais uzdevums. Otrajā daļā ir asinhrono dzinēju darba raksturlīkņu aprēķinu metodikas apraksts. Šajā daļā izvēlētas raksturlīkņu aprēķināšanai nepieciešamie kataloga dati, aprakstīta palīglielumu noteikšana raksturlīkņu aprēķinam un sastādīts raksturlielumu I1, cos1, , P1, P2 aprēķina algoritms dotajai slīdei. Trešajā daļā ir aprakstītas maksimālā lietderības koeficienta noteikšanas algoritms un programmatūra. Tajā ir aprakstīta optimizācijas metode lietderības koeficienta maksimālās vērtības noteikšanai un sastādītas mērķfunkcijas minimizācijas algoritms un programma. Ceturtajā daļā dots aprēķina piemērs sprieguma regulēšana likumsakarības noteikšanai konkrētam asinhronajam dzinējam. Piektajā daļā dots sprieguma regulēšanas ekonomiskais novērtējums. Tajā ir salīdzināta dzinēja diennakts slodzes grafikam elektroenerģijas ekonomija ar un bez sprieguma regulēšanas. Maģistra darbs sastāv no 59 lappusēm, ietver 15 attēlus, 102 formulas un 5 tabulas. Informācijas saņemšanai izmantoti 7 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Asinhrono dzinēju darba režīmu optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Asynchronous motors work regime optimization
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 18:51:41