Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Asinhrono dzinēju darba režīmu optimizācija"
Title in English "Optimization of asynchronous motors working regimes"
Author Kristīna Daņiļina
Department 11200 Institute of Power Engineering
Scientific advisor A.Zviedris
Reviewer
Abstract Maģistra darbs "Asinhrono dzinēju darba režīmu optimizācija" sastāv no piecām daļām. Ievadā ir īsas ziņās par asinhronajiem dzinējiem, ka arī darbības īpatnības mainīgas slodzes režīmā. Tajā ir norādīti asinhrono dzinēju tehniski ekonomisko rādītāju uzlabošanas iespējas un formulēts maģistra darba galvenais uzdevums. Otrajā daļā ir asinhrono dzinēju darba raksturlīkņu aprēķinu metodikas apraksts. Šajā daļā izvēlētas raksturlīkņu aprēķināšanai nepieciešamie kataloga dati, aprakstīta palīglielumu noteikšana raksturlīkņu aprēķinam un sastādīts raksturlielumu I1, cos1, , P1, P2 aprēķina algoritms dotajai slīdei. Trešajā daļā ir aprakstītas maksimālā lietderības koeficienta noteikšanas algoritms un programmatūra. Tajā ir aprakstīta optimizācijas metode lietderības koeficienta maksimālās vērtības noteikšanai un sastādītas mērķfunkcijas minimizācijas algoritms un programma. Ceturtajā daļā dots aprēķina piemērs sprieguma regulēšana likumsakarības noteikšanai konkrētam asinhronajam dzinējam. Piektajā daļā dots sprieguma regulēšanas ekonomiskais novērtējums. Tajā ir salīdzināta dzinēja diennakts slodzes grafikam elektroenerģijas ekonomija ar un bez sprieguma regulēšanas. Maģistra darbs sastāv no 59 lappusēm, ietver 15 attēlus, 102 formulas un 5 tabulas. Informācijas saņemšanai izmantoti 7 informācijas avoti.
Keywords Asinhrono dzinēju darba režīmu optimizācija
Keywords in English Asynchronous motors work regime optimization
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 18:51:41