Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles punktu darbības optimizācija”
Nosaukums angļu valodā “Optimization of Operations in Customs Control Points”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Čevers RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir Muitas kontroles punktu darbības optimizācija. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas muitas kontroles punktu darbības pamatprincipus, analizēt aktuālās izmaiņas VID Muitas pārvaldes MKP darbībā un izstrādāt iespējamos uzlabojumus MKP 0207 Šķirotava. Par pētījuma objektu tika izvelēts muitas kontroles punkts (MKP) 0207 Šķirotava, lai analizētu punkta optimizāciju, kas notika 2013.gada 1.aprīlī, gan arī iespējamu muitas punkta uzlabojumu. Savukārt kā pētījuma priekšmets tika izvelēti izpētei muitas rīcībā esoši nepublicēti materiāli par muitas kontroles punktu darbības statistiku Latvijā par 2012., 2013. un 2014.(janvāra un februāra mēneši) gadiem, kā arī citi normatīvie akti, regulējošie darbības procesus MKP. Darbs sastāv no trīs daļām, astoņām nodaļām, un piecām apakšnodaļām. Pirmajā daļā tiek apskatīta muitas loma, muitas kontroles punktu attīstības posmi, kā arī muitas punktos izmantotās muitas sistēmas un to loma muitošanas procesā. Otrajā daļā tiek analizēts Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punktu apvienošanās 2013. gada 1. aprīlī. Trešajā daļā tiek apskatīti iespējamie uzlabojumi MKP 0207 Šķirotava, pamatojoties uz veikto analīzi. Pētījuma izstrādes gaitā tika izmantotas vispārzinātniskās pētījuma metodes, tai skaitā, grafiskā metode, analīzes metode, tai skaitā, statistiskā analīze, un aprakstošā metode, ar kuru palīdzību tika veikta parādību detalizēta izpēte, apkopojot informāciju un pamatojoties uz daudzveidīgas literatūras apskati, kā arī tabulas un grafiki. Maģistra darbs tika izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar MKP darbības aspektiem, kā arī speciālo literatūru, publikācijām un interneta resursiem un VID nepublicētiem materiāliem. Darba apjoms ir 81 lappuses, darbā ietverti 10 attēli, 12 tabulas, 1 formula, bibliogrāfiskajā sarakstā ir 40 izmantoto literatūras avotu vienības.
Atslēgas vārdi muitas kontroles punkts, MKP 0207
Atslēgas vārdi angļu valodā customs check point
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 12:20:01