Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas kontroles punktu darbības optimizācija”
Title in English “Optimization of Operations in Customs Control Points”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.Čevers RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir Muitas kontroles punktu darbības optimizācija. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas muitas kontroles punktu darbības pamatprincipus, analizēt aktuālās izmaiņas VID Muitas pārvaldes MKP darbībā un izstrādāt iespējamos uzlabojumus MKP 0207 Šķirotava. Par pētījuma objektu tika izvelēts muitas kontroles punkts (MKP) 0207 Šķirotava, lai analizētu punkta optimizāciju, kas notika 2013.gada 1.aprīlī, gan arī iespējamu muitas punkta uzlabojumu. Savukārt kā pētījuma priekšmets tika izvelēti izpētei muitas rīcībā esoši nepublicēti materiāli par muitas kontroles punktu darbības statistiku Latvijā par 2012., 2013. un 2014.(janvāra un februāra mēneši) gadiem, kā arī citi normatīvie akti, regulējošie darbības procesus MKP. Darbs sastāv no trīs daļām, astoņām nodaļām, un piecām apakšnodaļām. Pirmajā daļā tiek apskatīta muitas loma, muitas kontroles punktu attīstības posmi, kā arī muitas punktos izmantotās muitas sistēmas un to loma muitošanas procesā. Otrajā daļā tiek analizēts Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punktu apvienošanās 2013. gada 1. aprīlī. Trešajā daļā tiek apskatīti iespējamie uzlabojumi MKP 0207 Šķirotava, pamatojoties uz veikto analīzi. Pētījuma izstrādes gaitā tika izmantotas vispārzinātniskās pētījuma metodes, tai skaitā, grafiskā metode, analīzes metode, tai skaitā, statistiskā analīze, un aprakstošā metode, ar kuru palīdzību tika veikta parādību detalizēta izpēte, apkopojot informāciju un pamatojoties uz daudzveidīgas literatūras apskati, kā arī tabulas un grafiki. Maģistra darbs tika izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar MKP darbības aspektiem, kā arī speciālo literatūru, publikācijām un interneta resursiem un VID nepublicētiem materiāliem. Darba apjoms ir 81 lappuses, darbā ietverti 10 attēli, 12 tabulas, 1 formula, bibliogrāfiskajā sarakstā ir 40 izmantoto literatūras avotu vienības.
Keywords muitas kontroles punkts, MKP 0207
Keywords in English customs check point
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 12:20:01