Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Korporatīvās sociālās atbildības aspekti organizācijas kvalitātes politikas pilnveidei un ilgtspējības nodrošināšanai"
Nosaukums angļu valodā "Aspects of Corporate Social Responsibility for Improvement of Quality Policy and Sustainability of Organization"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.oec. asoc.profesore Inga Lapiņa
Recenzents Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Anotācija Frolova I. Korporatīvās sociālās atbildības aspekti organizācijas kvalitātes politikas pilnveidei un ilgtspējības nodrošināšanai: Maģistra darbs / I.Frolova, I.Lapiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 90 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 16 tabulas, viena formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti viens avots latviešu un 59 angļu valodā, kā arī organizācijas nepublicētie materiāli. Darbam pievienoti astoņi pielikumi uz 10 lpp. Darba mērķis ir izstrādāt kvalitātes politikas pilnveides un organizācijas ilgtspējības modeli, izmantojot korporatīvās sociālās atbildības (KSA) stratēģijas elementus. Pirmajā darba daļā ir analizēta KSA saistība ar uzņēmuma izcilību un ilgtspējību, analizēti kvalitātes vadības un KSA teorētiskie aspekti. Otrajā darba daļā ir analizēta nevalstiskā organizācija United Nations Volunteers (UNV), tās kvalitātes vadības politika un KSA dimesijas. Trešajā darba daļā ir analizētas alternatīvas UNV darbinieku kadru mainības mazināšanai un izstrādāti priekšlikumi KSA stratēģijas ieviešanai organizācijas kvalitātes politikā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: KSA un kvalitātes vadības sistēma nodrošina organizācijas izcilību, fokusējoties uz kvalitāti procesu līmenī un ieinteresēto pušu vajadzību apmierināšanu, sniedzot labumu sabiedrībai. Lai optimizētu cilvēkresursu vadības procesus un nodrošinātu KSA stratēģijas vadību, uzraudzību, novērtēšanu un pastāvīgo uzlabošanos, nepieciešams integrēt KSA sistēmu organizācijas kvalitātes vadības sistēmā. Pētījuma rezultātā tika noskaidrots, ka sākot ar trešo gadu pēc KSA stratēģijas ieviešanas, darbinieku rotācija mazinās par 3.3% gadā.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, organizācijas izcilība, korporatīvā sociālā atbildība, ilgtspējība
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality Management, Organizational Excellence, Corporate Social Responsibility, Sustainability
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 11:40:29