Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Korporatīvās sociālās atbildības aspekti organizācijas kvalitātes politikas pilnveidei un ilgtspējības nodrošināšanai"
Title in English "Aspects of Corporate Social Responsibility for Improvement of Quality Policy and Sustainability of Organization"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Dr.oec. asoc.profesore Inga Lapiņa
Reviewer Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Abstract Frolova I. Korporatīvās sociālās atbildības aspekti organizācijas kvalitātes politikas pilnveidei un ilgtspējības nodrošināšanai: Maģistra darbs / I.Frolova, I.Lapiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 90 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 16 tabulas, viena formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti viens avots latviešu un 59 angļu valodā, kā arī organizācijas nepublicētie materiāli. Darbam pievienoti astoņi pielikumi uz 10 lpp. Darba mērķis ir izstrādāt kvalitātes politikas pilnveides un organizācijas ilgtspējības modeli, izmantojot korporatīvās sociālās atbildības (KSA) stratēģijas elementus. Pirmajā darba daļā ir analizēta KSA saistība ar uzņēmuma izcilību un ilgtspējību, analizēti kvalitātes vadības un KSA teorētiskie aspekti. Otrajā darba daļā ir analizēta nevalstiskā organizācija United Nations Volunteers (UNV), tās kvalitātes vadības politika un KSA dimesijas. Trešajā darba daļā ir analizētas alternatīvas UNV darbinieku kadru mainības mazināšanai un izstrādāti priekšlikumi KSA stratēģijas ieviešanai organizācijas kvalitātes politikā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: KSA un kvalitātes vadības sistēma nodrošina organizācijas izcilību, fokusējoties uz kvalitāti procesu līmenī un ieinteresēto pušu vajadzību apmierināšanu, sniedzot labumu sabiedrībai. Lai optimizētu cilvēkresursu vadības procesus un nodrošinātu KSA stratēģijas vadību, uzraudzību, novērtēšanu un pastāvīgo uzlabošanos, nepieciešams integrēt KSA sistēmu organizācijas kvalitātes vadības sistēmā. Pētījuma rezultātā tika noskaidrots, ka sākot ar trešo gadu pēc KSA stratēģijas ieviešanas, darbinieku rotācija mazinās par 3.3% gadā.
Keywords Kvalitātes vadība, organizācijas izcilība, korporatīvā sociālā atbildība, ilgtspējība
Keywords in English Quality Management, Organizational Excellence, Corporate Social Responsibility, Sustainability
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 11:40:29