Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Loģistikas procesa pilnveide SIA "CEMEX"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Logistics Process in the "CEMEX" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec., Jānis Vanags
Anotācija Pučko A. Loģistikas procesa pilnveide SIA CEMEX: Bakalaura darbs/ A.Pučko, G.Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 63 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi, priekšlikumi un pielikums. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti avoti latviešu un angļu valodā. Darba mērķis ir uzņēmuma SIA CEMEX loģistikas procesa izpēte, lai izstrādātu ieteikumus un priekšlikumus šī procesa pilnveidei. Katras daļas izstrādei izvirzīts konkrēts uzdevums. Teorētiskās daļas ietvaros tiek apzināts, kas ir loģistikas procesi, to raksturojums, literatūras avotu izpēte un pareizākās metodes izvēle loģistikas procesa pilnveidē. Šīs daļas izstrādes rezultātā tiek izveidots teorētisks materiāls par loģistikas procesiem, un rezultāti tiek izmantoti analītiskajā daļā. Analītiskā daļas ietvaros tiek izmantotas kvalitātes metodes, kuras tika izvēlētas teorētiskajā daļā, lai sniegtu priekšlikumus par pētāmo problēmu. Šīs metodes tiek pielietotas loģistikas procesam nestandarta kravu pārvadājumi no ražotnes BK4 uz ražotni BK5 uzņēmumā SIA CEMEX. Daļas izstrādes rezultātā tiek apzinātas uzņēmuma SIA CEMEX nepilnvērtīgā procesa iespējas to uzlabot, un rezultāti tiek izmantoti praktiskajā daļā. Praktiskās daļas ietvaros tiek izstrādāti priekšlikumi un risinājumi pētāmajai problēmai, kā arī tiek izvērtētas iespējas tos īstenot. Tiek secināts, ka uzņēmuma loģistikas procesi ir ļoti attīstīti un pārraudzīti, bet ir nepieciešams pievērsties ne tikai starptautiskajiem, bet arī uzņēmuma teritorijā notiekošajiem pārvadājumiem. Ja netiks ievēroti ierobežojumi ražotnes teritorijā, pastāv neatbilstības iespēja avārijas situācija. Nozīmīgākie priekšlikumi paredz uzņēmuma nepieciešamību nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu pārvadājumu, ievērot darba autores piedāvāto ierobežojumu sarakstu, kā arī izplānotos procesa soļus nestandarta kravu pārvadājumus no ražotnes BK4 uz ražotni BK5, lai izvairītos no neatbilstībām un ietaupītu uzņēmuma resursus avārijas seku likvidēšanā.
Atslēgas vārdi loģistika, process, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā logistics, improvement, process
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 11:38:14