Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "LDB GROUP"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "LDB GROUP" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Vanags
Recenzents Mg.oec., Jānis Pildavs
Anotācija ANOTĀCIJA Stepāne A. „Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „LDB-group”. Bakalaura darbs / A. Stepāne, J. Vanags. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo darbu studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2014. -74 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp, tajā iekļauti 10 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ietverti 14 avoti. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz SIA „LDB-group” vadības procesu izpēti, izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības pilnveidei, atbilstoši ISO 9001 prasībām. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīta kvalitāte, kvalitātes jēdziens, kvalitātes vadības sistēma, LVS EN ISO 9001 standarts un pielietojamās metodes. Darba analītiskajā daļā ir aprakstīts uzņēmuma raksturojums, organizatoriskā struktūra, darbinieku sniegtie pakalpojumi, pielietotas kvalitātes metodes problēmu atklāšanai. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi esošo problēmu novēršanai un sniegti ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, kā arī aprēķinātas to aptuvenās izmaksas. Nozīmīgākais secinājums, kurš radās veicot darbu ir tas, ka SIA „LDB-GROUP” ir jāpilnveido kvalitātes vadības sistēma, lai veicinātu brāķa samazināšanos un klientu apmierinātības paaugstināšanu.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „LDB Group”
Atslēgas vārdi angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "LDB GROUP" Ltd"
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 20:29:52