Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "LDB GROUP"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "LDB GROUP" Ltd"
Author Agrita Stepāne
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Vanags
Reviewer Mg.oec., Jānis Pildavs
Abstract ANOTĀCIJA Stepāne A. „Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „LDB-group”. Bakalaura darbs / A. Stepāne, J. Vanags. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo darbu studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2014. -74 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp, tajā iekļauti 10 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ietverti 14 avoti. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz SIA „LDB-group” vadības procesu izpēti, izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības pilnveidei, atbilstoši ISO 9001 prasībām. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīta kvalitāte, kvalitātes jēdziens, kvalitātes vadības sistēma, LVS EN ISO 9001 standarts un pielietojamās metodes. Darba analītiskajā daļā ir aprakstīts uzņēmuma raksturojums, organizatoriskā struktūra, darbinieku sniegtie pakalpojumi, pielietotas kvalitātes metodes problēmu atklāšanai. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi esošo problēmu novēršanai un sniegti ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, kā arī aprēķinātas to aptuvenās izmaksas. Nozīmīgākais secinājums, kurš radās veicot darbu ir tas, ka SIA „LDB-GROUP” ir jāpilnveido kvalitātes vadības sistēma, lai veicinātu brāķa samazināšanos un klientu apmierinātības paaugstināšanu.
Keywords Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „LDB Group”
Keywords in English "Improvement of Quality Management System in the "LDB GROUP" Ltd"
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 20:29:52