Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "ES struktūrfondu ietekme uz Varakļānu novadu"
Nosaukums angļu valodā "Impact of EU structural funds on Varakļāni municipality"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. U.Kamols
Recenzents Dr.oec., doc. I.Judrupa
Anotācija Bakalaura darba autors: Baiba Kivriņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec.Pr.doc . U.Kamols Bakalaura darba temats: „Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz Varakļānu novadu” Bakalaura darba apjoms: 72 lpp, 13 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: grāmatas, tautsaimniecības ziņojumi, interneta resursi un pašvaldību nepublicētā informācija Bakalaura darba galvenie rezultāti: Investīcijām ir ļoti būtiska ietekme uz valsts, t.sk. pašvaldības attīstību. Eiropas Savienības fondu līdzekļi, kas investēti dažādās Varakļānu novadam būtiskās jomās, devuši un dod ilglaicīgu ieguldījumu attiecīgā novada attīstībā un infrastruktūras uzlabošanā. Tomēr Varakļānu novadam būtu aktīvāk jādarbojas Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvē, paaugstinot sagatavoto projektu kvalitāti. Sagatavojot projektus Eiropas Savienības fondu apguvei, lielāka uzmanība būtu jāpievērš tieši uzņēmējdarbību un saimniecisko darbību veicinošiem projektiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kivriņa B. Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz Varakļānu novadu : Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Kamols U. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2014. – 72 lpp.
Atslēgas vārdi ES struktūrfondu ietekme uz Varakļānu novadu
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of European Union structural funds on Varakļānu municipality
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 09:06:25