Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "ES struktūrfondu ietekme uz Varakļānu novadu"
Title in English "Impact of EU structural funds on Varakļāni municipality"
Author Baiba Kivriņa
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. U.Kamols
Reviewer Dr.oec., doc. I.Judrupa
Abstract Bakalaura darba autors: Baiba Kivriņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec.Pr.doc . U.Kamols Bakalaura darba temats: „Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz Varakļānu novadu” Bakalaura darba apjoms: 72 lpp, 13 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: grāmatas, tautsaimniecības ziņojumi, interneta resursi un pašvaldību nepublicētā informācija Bakalaura darba galvenie rezultāti: Investīcijām ir ļoti būtiska ietekme uz valsts, t.sk. pašvaldības attīstību. Eiropas Savienības fondu līdzekļi, kas investēti dažādās Varakļānu novadam būtiskās jomās, devuši un dod ilglaicīgu ieguldījumu attiecīgā novada attīstībā un infrastruktūras uzlabošanā. Tomēr Varakļānu novadam būtu aktīvāk jādarbojas Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvē, paaugstinot sagatavoto projektu kvalitāti. Sagatavojot projektus Eiropas Savienības fondu apguvei, lielāka uzmanība būtu jāpievērš tieši uzņēmējdarbību un saimniecisko darbību veicinošiem projektiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kivriņa B. Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz Varakļānu novadu : Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Kamols U. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2014. – 72 lpp.
Keywords ES struktūrfondu ietekme uz Varakļānu novadu
Keywords in English Impact of European Union structural funds on Varakļānu municipality
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 09:06:25