Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Cenu veidošanas politika pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Pricing Policy in Services Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs I.Andersone
Recenzents Mg.oec., asist. I.Vaivode
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: Cenu veidošanas politika pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darba analītiskajā daļā ir teorijas izklāsts un analīze, kas ietver sevī cenu veidošanas būtību un lomu uzņēmumā. Teorētiskās daļas pamatā ir izstrādāts dažādu pasaules un vietēja mēroga populāru zinātnieku un pētnieku teoriju apkopojums un analīze, kā arī noteiktas piemērotākās teorijas darba mērķa un problēmu realizācijai. Pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no praktiskās puses, kas ietver sevī primāro un sekundāro datu vākšanu un analīzi. Ar mērķi novērtēt kādas metodes un stratēģiju izmanto pakalpojumu uzņēmums SIA „HairRiga Sun”, nosakot sava pakalpojuma cenu. Uz iegūto datu bāzes autore izstrādā secinājumus un priekšlikumus par cenu veidošanas politiku skaistumkopšanas pakalpojumu uzņēmumā „HairRiga Sun”. Izanalizējot darbā pētāma pakalpojumu sniegšanās uzņēmuma cenu politiku un tās īstenošanās paņēmienus, autore secināja, ka izvēlēta „HairRiga Sun” cenu politika pilnīgi atbilst uzņēmuma stāvoklim tirgū un apmierina uzņēmuma izvirzītos biznesa mērķus. Bakalaura darba apjoms ir 60 lappuses, tas satur 5 attēlus, 14 tabulas, izmantoti 19 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Cenu veidošanas politika pakalpojumu uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Pricing Policy in an Enterprise, Providing Services.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2014 23:51:53