Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Cenu veidošanas politika pakalpojumu uzņēmumā
Title in English Pricing Policy in Services Company
Author Anna Frolova
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Andersone
Reviewer Mg.oec., asist. I.Vaivode
Abstract Bakalaura darba nosaukums: Cenu veidošanas politika pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darba analītiskajā daļā ir teorijas izklāsts un analīze, kas ietver sevī cenu veidošanas būtību un lomu uzņēmumā. Teorētiskās daļas pamatā ir izstrādāts dažādu pasaules un vietēja mēroga populāru zinātnieku un pētnieku teoriju apkopojums un analīze, kā arī noteiktas piemērotākās teorijas darba mērķa un problēmu realizācijai. Pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no praktiskās puses, kas ietver sevī primāro un sekundāro datu vākšanu un analīzi. Ar mērķi novērtēt kādas metodes un stratēģiju izmanto pakalpojumu uzņēmums SIA „HairRiga Sun”, nosakot sava pakalpojuma cenu. Uz iegūto datu bāzes autore izstrādā secinājumus un priekšlikumus par cenu veidošanas politiku skaistumkopšanas pakalpojumu uzņēmumā „HairRiga Sun”. Izanalizējot darbā pētāma pakalpojumu sniegšanās uzņēmuma cenu politiku un tās īstenošanās paņēmienus, autore secināja, ka izvēlēta „HairRiga Sun” cenu politika pilnīgi atbilst uzņēmuma stāvoklim tirgū un apmierina uzņēmuma izvirzītos biznesa mērķus. Bakalaura darba apjoms ir 60 lappuses, tas satur 5 attēlus, 14 tabulas, izmantoti 19 literatūras avoti.
Keywords Cenu veidošanas politika pakalpojumu uzņēmumā
Keywords in English Pricing Policy in an Enterprise, Providing Services.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 23:51:53