Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in a Waste Management Company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Maira Sapata
Recenzents Mg.oec., Jānis Pildavs
Anotācija Stivriška S. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā: Bakalaura darbs / S.Stivriška, M.Sapata. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 72 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu valodā, 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu un izstrādāt priekšlikumus un risinājumus tās pilnveidei. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīta kvalitātes jēdziena nozīme, kvalitātes sistēmu raksturojums un kvalitātes vadības sistēmas pilnveides nepieciešamība. Darba analītiskajā daļā ir aprakstīti uzņēmuma pakalpojumi un procesi, problēmu atklāšanai pielietotās kvalitātes metodes un veikta analīze atbilstoši standarta LVS EN ISO 9001:2008 prasībām. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi esošo problēmu risināšanas iespējām un aprēķinātas to izmaksas. Būtiskākais secinājums veicot darbu ir tas, ka šobrīd atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma izveidotajā kvalitātes vadības sistēmā nav iekļautas un izpildītas visas nepieciešamās prasības atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2008.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Quality Management System
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 12:30:45