Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā"
Title in English "Improvement of Quality Management System in a Waste Management Company"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Maira Sapata
Reviewer Mg.oec., Jānis Pildavs
Abstract Stivriška S. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā: Bakalaura darbs / S.Stivriška, M.Sapata. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 72 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu valodā, 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu un izstrādāt priekšlikumus un risinājumus tās pilnveidei. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīta kvalitātes jēdziena nozīme, kvalitātes sistēmu raksturojums un kvalitātes vadības sistēmas pilnveides nepieciešamība. Darba analītiskajā daļā ir aprakstīti uzņēmuma pakalpojumi un procesi, problēmu atklāšanai pielietotās kvalitātes metodes un veikta analīze atbilstoši standarta LVS EN ISO 9001:2008 prasībām. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi esošo problēmu risināšanas iespējām un aprēķinātas to izmaksas. Būtiskākais secinājums veicot darbu ir tas, ka šobrīd atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma izveidotajā kvalitātes vadības sistēmā nav iekļautas un izpildītas visas nepieciešamās prasības atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2008.
Keywords Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Keywords in English Improvement of Quality Management System
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 12:30:45