Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Personīgās datu bāzes izveidošanas iespējas mobilajās ierīcēs
Nosaukums angļu valodā The Possibilities of Personal Database Development in Mobile Devices
Autors Zane Magone
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Eiduks
Recenzents Mg. sc. ing. Artis Ābolts
Anotācija Strauji pieaugot prasībām pēc informācijas pieejamības un piekļuves ātruma, arvien lielāku popularitāti iegūst mobilās ierīces kā personīgās datu bāzes glabātuves. Darbā ir analizētas personīgās datu bāzes nepieciešamība un izveides iespējas mobilajās ierīcēs un ar to saistītās tehnoloģijas. Bakalaura darba mērķis ir iekļauto datu bāzes sistēmu iespēju analīze un izvērtējums. Darba uzdevumi ir izpētīt un izvērtēt iekļautās datu bāzes un to realizācijas problēmas mobilajās ierīces, izpētīt personīgās datu bāzes struktūras veidošanas procesu, analizēt informācijas izgūšanas iespējas un izstrādāt piemēru, kas apvieno izpētītās tehnoloģijas. Analītiskajā daļā ir apskatītas mobilās ierīces, lietojumi un populārākās operētājsistēmas, analizētas lietotāju prasības un to izpildīšanas iespējas ar iekļautajām datu bāzu vadības sistēmām, un apskatītas attālinātas datu izguves iespējas no tīmekļa. Balstoties uz iegūtajiem secinājumiem, ir izveidots risinājuma projektējums, kas praktiski ir realizēts kā mobilais lietojums, kurš izmanto tīmekļa servisu datu izguvei un iekļauto datu bāzi lokālai datu glabāšanai. Izstrādātais risinājums ir analizēts, un ir piedāvāti iespējamie uzlabošanas virzieni. Darba apjoms - 71 lpp., 1 tabula, 64 attēli un 9 pielikumi.
Atslēgas vārdi iekļautā datu bāze, mobilais lietojums, mobilā ierīce, tīmekļa serviss, Android, SQLite
Atslēgas vārdi angļu valodā embedded data base, mobile application, mobile device, WEB service, Android, SQLite
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2014 22:04:59