Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Personīgās datu bāzes izveidošanas iespējas mobilajās ierīcēs
Title in English The Possibilities of Personal Database Development in Mobile Devices
Author Zane Magone
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jānis Eiduks
Reviewer Mg. sc. ing. Artis Ābolts
Abstract Strauji pieaugot prasībām pēc informācijas pieejamības un piekļuves ātruma, arvien lielāku popularitāti iegūst mobilās ierīces kā personīgās datu bāzes glabātuves. Darbā ir analizētas personīgās datu bāzes nepieciešamība un izveides iespējas mobilajās ierīcēs un ar to saistītās tehnoloģijas. Bakalaura darba mērķis ir iekļauto datu bāzes sistēmu iespēju analīze un izvērtējums. Darba uzdevumi ir izpētīt un izvērtēt iekļautās datu bāzes un to realizācijas problēmas mobilajās ierīces, izpētīt personīgās datu bāzes struktūras veidošanas procesu, analizēt informācijas izgūšanas iespējas un izstrādāt piemēru, kas apvieno izpētītās tehnoloģijas. Analītiskajā daļā ir apskatītas mobilās ierīces, lietojumi un populārākās operētājsistēmas, analizētas lietotāju prasības un to izpildīšanas iespējas ar iekļautajām datu bāzu vadības sistēmām, un apskatītas attālinātas datu izguves iespējas no tīmekļa. Balstoties uz iegūtajiem secinājumiem, ir izveidots risinājuma projektējums, kas praktiski ir realizēts kā mobilais lietojums, kurš izmanto tīmekļa servisu datu izguvei un iekļauto datu bāzi lokālai datu glabāšanai. Izstrādātais risinājums ir analizēts, un ir piedāvāti iespējamie uzlabošanas virzieni. Darba apjoms - 71 lpp., 1 tabula, 64 attēli un 9 pielikumi.
Keywords iekļautā datu bāze, mobilais lietojums, mobilā ierīce, tīmekļa serviss, Android, SQLite
Keywords in English embedded data base, mobile application, mobile device, WEB service, Android, SQLite
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 22:04:59