Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for expanding performance of a service company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec., pr.doc. U.Kamols
Anotācija Diplomprojekta autore: Inese Anševica. Diplomprojekta tēma: Pakalpojumu uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 114 lapas, tajā iekļauti 18 attēli, 23 tabulas un 9 formulas, pievienoti 6 pielikumi uz 15 lapām. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt uzņēmuma darbības paplašināšanas projektu, pamatojoties uz uzņēmuma ekonomiskās darbības analīzes rezultātiem. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kas secīgi sakārtoti, lai varētu sasniegt nosprausto mērķi. Analītiskajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma darbība, nozare, kurā tas darbojas. Veikta uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze. Izvērtēti galvenie finanšu rādītāji un veikta SVID analīze. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāts uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts. Noteikti projekta mērķi, uzdevumi, īstenošanas posmi un aprēķinātas projekta izmaksas. Izstrādātas jaunu klientu piesaistīšanas iespējas un mārketinga aktivitātes, kā arī projekta finansiālais pamatojums. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot Microsoft Office programmu Excel, ir veikta darba laika uzskaites tabulas, sniegto pakalpojumu uzskaites tabulas, materiālu izlietojuma un atlikumu uzskaites tabulas izstrāde un izskaidrota to pielietošana. Darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīta darba vides aizsardzības nozīme, darba vides sakārtošanas posmi. Izpētīta darba vides un darba vietu novērtēšana AS,,G4S” Latvia. Izstrādāts AS ,,G4S” Latvia darba vides iekšējās uzraudzības un darba aizsardzības pasākumu plāns 2014.-2015.gadam, kā arī aprēķinātas šī plāna realizācijas izmaksas. Garfiskā daļa sastāv no 16 lapām. Šī daļa ietver tabulas, attēlus, grafikus, diagrammas no iepriekšminētajām nodaļām. Izmantotie materiāli – mācību un ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumdošanas akti, interneta resursi, uzņēmuma ,,G4S” Latvia gada pārskati, uzņēmuma nepublicētie materiāli un iekšējās kārtības dokumenti.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for expanding performance of a service company
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2014 00:26:19