Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pakalpojumu uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts"
Title in English "Project for expanding performance of a service company"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. K.Marinska
Reviewer Mg.oec., pr.doc. U.Kamols
Abstract Diplomprojekta autore: Inese Anševica. Diplomprojekta tēma: Pakalpojumu uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 114 lapas, tajā iekļauti 18 attēli, 23 tabulas un 9 formulas, pievienoti 6 pielikumi uz 15 lapām. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt uzņēmuma darbības paplašināšanas projektu, pamatojoties uz uzņēmuma ekonomiskās darbības analīzes rezultātiem. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kas secīgi sakārtoti, lai varētu sasniegt nosprausto mērķi. Analītiskajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma darbība, nozare, kurā tas darbojas. Veikta uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze. Izvērtēti galvenie finanšu rādītāji un veikta SVID analīze. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāts uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts. Noteikti projekta mērķi, uzdevumi, īstenošanas posmi un aprēķinātas projekta izmaksas. Izstrādātas jaunu klientu piesaistīšanas iespējas un mārketinga aktivitātes, kā arī projekta finansiālais pamatojums. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot Microsoft Office programmu Excel, ir veikta darba laika uzskaites tabulas, sniegto pakalpojumu uzskaites tabulas, materiālu izlietojuma un atlikumu uzskaites tabulas izstrāde un izskaidrota to pielietošana. Darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīta darba vides aizsardzības nozīme, darba vides sakārtošanas posmi. Izpētīta darba vides un darba vietu novērtēšana AS,,G4S” Latvia. Izstrādāts AS ,,G4S” Latvia darba vides iekšējās uzraudzības un darba aizsardzības pasākumu plāns 2014.-2015.gadam, kā arī aprēķinātas šī plāna realizācijas izmaksas. Garfiskā daļa sastāv no 16 lapām. Šī daļa ietver tabulas, attēlus, grafikus, diagrammas no iepriekšminētajām nodaļām. Izmantotie materiāli – mācību un ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumdošanas akti, interneta resursi, uzņēmuma ,,G4S” Latvia gada pārskati, uzņēmuma nepublicētie materiāli un iekšējās kārtības dokumenti.
Keywords Pakalpojumu uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts
Keywords in English Project for expanding performance of a service company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 00:26:19