Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirgzinību plānošana pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Marketing Planning in Services Company
Autors Mārtiņš Putenis
Struktūrvienība 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts
Darba vadītājs I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Anotācija Bakalaura darbs „Tirgzinību plānošana pakalpojumu uzņēmumā” sastāv no divām daļām: analītiskās daļas, pētījumu un aprēķinu daļas. Analītiskajā daļā apkopota informācija par tirgzinību plānošanas secību, stratēģisko tirgzinību plānu, struktūrvienību plānošanu, biznesa stratēģisko plānu un preces(pakalpojuma) marketinga būtību. Pētījumu un aprēķinu daļā, pielietojot analītiskajā daļā apkopoto teorētisko informāciju, veikta pakalpojumu uzņēmuma izpēte. Analizēti uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi, tirgus, kurā darbojas uzņēmums, konkurentu darbība, un izstrādāts stratēģiskais biznesa plāns. Bakalaura darba izpildes gaitā secināts, ka uzņēmumam jāpielieto divu veidu stratēģijas, kuras jāizmanto secīgi. Par prioritāro izvirzot SO (spēks un iespējas) stratēģiju un par sekundāro izvirzot WO (vājums un iespējas) stratēģiju. Pētniecības procesā izvirzīti astoņi mērķi, kuru paredzēts izpildīt tuvāko divu gadu laikā. Analītiskā darba daļa sastāv no septiņām apakšnodaļām, pētījumu un aprēķinu daļa no sešām apakšnodaļām. Darba kopējais apjoms ir 56 (piecdesmit sešas) lapas neskaitot titullapu un satura rādītāju, anotāciju trīs valodās un papildus nepieciešamās veidlapas un apstiprinājumus.
Atslēgas vārdi Tirgzinību plānošana pakalpojumu uzņēmumā; mārketinga stratēģiskā plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing Planning in Services Company; strategic plannig of marketing
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2014 23:25:10