Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirgzinību plānošana pakalpojumu uzņēmumā
Title in English Marketing Planning in Services Company
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Andersone
Reviewer Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Abstract Bakalaura darbs „Tirgzinību plānošana pakalpojumu uzņēmumā” sastāv no divām daļām: analītiskās daļas, pētījumu un aprēķinu daļas. Analītiskajā daļā apkopota informācija par tirgzinību plānošanas secību, stratēģisko tirgzinību plānu, struktūrvienību plānošanu, biznesa stratēģisko plānu un preces(pakalpojuma) marketinga būtību. Pētījumu un aprēķinu daļā, pielietojot analītiskajā daļā apkopoto teorētisko informāciju, veikta pakalpojumu uzņēmuma izpēte. Analizēti uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi, tirgus, kurā darbojas uzņēmums, konkurentu darbība, un izstrādāts stratēģiskais biznesa plāns. Bakalaura darba izpildes gaitā secināts, ka uzņēmumam jāpielieto divu veidu stratēģijas, kuras jāizmanto secīgi. Par prioritāro izvirzot SO (spēks un iespējas) stratēģiju un par sekundāro izvirzot WO (vājums un iespējas) stratēģiju. Pētniecības procesā izvirzīti astoņi mērķi, kuru paredzēts izpildīt tuvāko divu gadu laikā. Analītiskā darba daļa sastāv no septiņām apakšnodaļām, pētījumu un aprēķinu daļa no sešām apakšnodaļām. Darba kopējais apjoms ir 56 (piecdesmit sešas) lapas neskaitot titullapu un satura rādītāju, anotāciju trīs valodās un papildus nepieciešamās veidlapas un apstiprinājumus.
Keywords Tirgzinību plānošana pakalpojumu uzņēmumā; mārketinga stratēģiskā plānošana
Keywords in English Marketing Planning in Services Company; strategic plannig of marketing
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 31.05.2014 23:25:10