Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Slinkās inicializācijas empīrisks novērtējums Spring ietvarā
Nosaukums angļu valodā An Empirical Evaluation of Lazy Initialization in Spring Framework
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Pāvels Rusakovs
Recenzents SIA „AmberGames” PHP/Flex izstrādātājs, Mg.sc.ing. O.Gorbiks
Anotācija Lai optimizētu Java Spring lietotnes, ir svarīgi izmantot pareizo beans inicializācijas metodi. Praksē parasti tiek izmantota noklusējuma kārās inicializācijas metode un slinkās inicializācijas izmantošanai ir jābūt skaidri izteiktai. Tomēr pastāv darbu, kuri padziļināti analizē šo metožu empīriskās atšķirības, trūkums. Šis bakalaura darbs prezentēs analītisku pieeju šai problēmai veidojot slinkās inicializācijas empīrisku novērtējumu un salīdzinot to ar kāro inicializāciju. Salīdzinājums ir bāzēts uz diviem dažādiem kritērijiem: 1) Spring konteksta ielādes un bean inicializācijā patērētais laiks; 2) Spring konteksta un bean aizņemtais atmiņas daudzums. Katrs no testiem tiks veikts pie trim dažādiem bean izmēriem, un izmantojot katru no inicializācijas metodēm. Iegūtie un apstrādātie rezultāti tad tiek analizēti balstoties uz to empīriskās vērtības, un salīdzināti ar teorētiski sagaidāmajiem rezultātiem. Bakalaura darbā ir 43 lappuses, 7 attēli, 7 pielikumi un 12 tabulas. Tika izmantots 21 informācijas avots.
Atslēgas vārdi java, spring, inicializācija, slinka, kāra, ātrums, atmiņa, salīdzinājums, konstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā java, spring, initialization, lazy, eager, speed, memory, comparison, construction
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2014 10:30:51