Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Slinkās inicializācijas empīrisks novērtējums Spring ietvarā
Title in English An Empirical Evaluation of Lazy Initialization in Spring Framework
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Dr.sc.ing. Pāvels Rusakovs
Reviewer SIA „AmberGames” PHP/Flex izstrādātājs, Mg.sc.ing. O.Gorbiks
Abstract Lai optimizētu Java Spring lietotnes, ir svarīgi izmantot pareizo beans inicializācijas metodi. Praksē parasti tiek izmantota noklusējuma kārās inicializācijas metode un slinkās inicializācijas izmantošanai ir jābūt skaidri izteiktai. Tomēr pastāv darbu, kuri padziļināti analizē šo metožu empīriskās atšķirības, trūkums. Šis bakalaura darbs prezentēs analītisku pieeju šai problēmai veidojot slinkās inicializācijas empīrisku novērtējumu un salīdzinot to ar kāro inicializāciju. Salīdzinājums ir bāzēts uz diviem dažādiem kritērijiem: 1) Spring konteksta ielādes un bean inicializācijā patērētais laiks; 2) Spring konteksta un bean aizņemtais atmiņas daudzums. Katrs no testiem tiks veikts pie trim dažādiem bean izmēriem, un izmantojot katru no inicializācijas metodēm. Iegūtie un apstrādātie rezultāti tad tiek analizēti balstoties uz to empīriskās vērtības, un salīdzināti ar teorētiski sagaidāmajiem rezultātiem. Bakalaura darbā ir 43 lappuses, 7 attēli, 7 pielikumi un 12 tabulas. Tika izmantots 21 informācijas avots.
Keywords java, spring, inicializācija, slinka, kāra, ātrums, atmiņa, salīdzinājums, konstrukcija
Keywords in English java, spring, initialization, lazy, eager, speed, memory, comparison, construction
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 18.06.2014 10:30:51