Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Kokrūpniecības attīstība un perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Development and prospects of timber industry in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., profesors J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., profesors V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba „Kokrūpniecības attīstība un perspektīvas Latvijā” mērķis ir veikt Latvijas kokrūpniecības nozares analīzi, iezīmējot nozares perspektīvas. Darba struktūra atbilst zinātniska darba struktūrai un ietver šādas sastāvdaļas: titullapa, anotācijas, satura rādītājs, ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts. Ievadā ir pamatota tēmas aktualitāte, formulēts pētāmā darba objekts, priekšmets, mērķis un uzdevumi, kā arī sniegts īss pētāmā darba raksturojums. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek apskatītas kokrūpniecības teorijas pamatnostādnes, kā arī Somijas un Zviedrijas kokrūpniecības nozares attīstības tendences. Otrajā daļā apskatīta Latvijas Kokrūpniecības federācijas darbība, veikta Latvijas kokrūpniecības nozares ekonomisko rādītāju analīze, nozares nodarbinātības analīze, Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu raksturojums un analīze, kā arī veikts Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu aptauju rezultātu apkopojums. Trešajā daļā veikts Latvijas kokrūpniecības darbības novērtējums, kā arī izstrādāti galvenie priekšnoteikumi kokrūpniecības nozares attīstībai Latvijā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā. Darba apjoms ir 61 lpp bez pielikumiem, tajā iekļautas 17 tabulas un 22 attēli. Darba rezultātā izteikti seši secinājumi un trīs priekšlikumi.
Atslēgas vārdi kokrūpniecības nozare, Latvijas kokrūpniecības nozares perspektīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā timber industry, prospects of Latvian timber industry
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2014 22:02:18