Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Kokrūpniecības attīstība un perspektīvas Latvijā”
Title in English „Development and prospects of timber industry in Latvia”
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., profesors J.Saulītis
Reviewer Dr.oec., profesors V.Nešpors
Abstract Bakalaura darba „Kokrūpniecības attīstība un perspektīvas Latvijā” mērķis ir veikt Latvijas kokrūpniecības nozares analīzi, iezīmējot nozares perspektīvas. Darba struktūra atbilst zinātniska darba struktūrai un ietver šādas sastāvdaļas: titullapa, anotācijas, satura rādītājs, ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts. Ievadā ir pamatota tēmas aktualitāte, formulēts pētāmā darba objekts, priekšmets, mērķis un uzdevumi, kā arī sniegts īss pētāmā darba raksturojums. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek apskatītas kokrūpniecības teorijas pamatnostādnes, kā arī Somijas un Zviedrijas kokrūpniecības nozares attīstības tendences. Otrajā daļā apskatīta Latvijas Kokrūpniecības federācijas darbība, veikta Latvijas kokrūpniecības nozares ekonomisko rādītāju analīze, nozares nodarbinātības analīze, Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu raksturojums un analīze, kā arī veikts Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu aptauju rezultātu apkopojums. Trešajā daļā veikts Latvijas kokrūpniecības darbības novērtējums, kā arī izstrādāti galvenie priekšnoteikumi kokrūpniecības nozares attīstībai Latvijā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā. Darba apjoms ir 61 lpp bez pielikumiem, tajā iekļautas 17 tabulas un 22 attēli. Darba rezultātā izteikti seši secinājumi un trīs priekšlikumi.
Keywords kokrūpniecības nozare, Latvijas kokrūpniecības nozares perspektīvas
Keywords in English timber industry, prospects of Latvian timber industry
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 31.05.2014 22:02:18