Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Vides pārvaldības sistēmas pilnveide SIA "Riga Rent"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Environment Management System in the "Riga Rent" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents M.sc.ing., Guntis Tribis
Anotācija Kļaviņš A. Vides pārvaldības sistēmu pilnveide SIA Riga rent: Bakalaura darbs / A. Kļaviņš, G. Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 62. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, praktiskā un analītiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 62. lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 3 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 4 avoti latviešu, 12 angļu un 10 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus efektīvai vides pārvaldības sistēmas pilnveide SIA Riga rent. Pirmajā darba daļā ir aprakstīti dažādi informācijas avoti un pētījumi par procesu izcelsmi un apkopota informācija par vides pārvaldību. Otrajā darba daļā ir apkopoti dati par SIA Riga rent kompānijas iekšējo un ārējo vidi, vides pārvaldību un procesu mijiedarbību, vides merķiem. Trešajā darba daļā ir izstrādāti praktiski pielietojami un priekšlikumi vides pārvaldības sistēmas pilnveidei SIA Riga Rent. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: Riga rent uzņēmumā PDCA cikls nav ieviests pilnā apmērā. Vides pārvaldība atrodas stagnācijas periodā, personāls tiek apmacīts vides apsektiem, bet ir nepieciešami darbības posmi, lai paaugstinātu darbinieku kvalifikācijas prasmes un zināšanas. Atkritumu transportēšanas process nav līdz galam atlslīpēts un atstrādāts, līdz ar to nepieciešamie pilnveides pasākumi tai uzlabošanai. Ieviest uzņēmumā PDCA ciklu pilnā apmērā, izmantojot sistēmu integrāciju, lai izvairīties no atkārtotām kļūdām. Veikt personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, uzņēmumam noteikti ir jāveic zaudēta darījuma analīze attiecībā uz atkritumu transportēšanas procesu un pilnveidot to ar 5 kāpēc metodi.
Atslēgas vārdi Vides pārvaldības sistēma, vides pārvaldības procesi, PDCA cikls, 5 kāpēc, sistēmu integrācja.
Atslēgas vārdi angļu valodā environmental management system, environmental management processes, PDCA cycle, 5 why
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2014 19:46:29