Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Vides pārvaldības sistēmas pilnveide SIA "Riga Rent"
Title in English "Improvement of Environment Management System in the "Riga Rent" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Guna Eglīte
Reviewer M.sc.ing., Guntis Tribis
Abstract Kļaviņš A. Vides pārvaldības sistēmu pilnveide SIA Riga rent: Bakalaura darbs / A. Kļaviņš, G. Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 62. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, praktiskā un analītiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 62. lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 3 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 4 avoti latviešu, 12 angļu un 10 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus efektīvai vides pārvaldības sistēmas pilnveide SIA Riga rent. Pirmajā darba daļā ir aprakstīti dažādi informācijas avoti un pētījumi par procesu izcelsmi un apkopota informācija par vides pārvaldību. Otrajā darba daļā ir apkopoti dati par SIA Riga rent kompānijas iekšējo un ārējo vidi, vides pārvaldību un procesu mijiedarbību, vides merķiem. Trešajā darba daļā ir izstrādāti praktiski pielietojami un priekšlikumi vides pārvaldības sistēmas pilnveidei SIA Riga Rent. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: Riga rent uzņēmumā PDCA cikls nav ieviests pilnā apmērā. Vides pārvaldība atrodas stagnācijas periodā, personāls tiek apmacīts vides apsektiem, bet ir nepieciešami darbības posmi, lai paaugstinātu darbinieku kvalifikācijas prasmes un zināšanas. Atkritumu transportēšanas process nav līdz galam atlslīpēts un atstrādāts, līdz ar to nepieciešamie pilnveides pasākumi tai uzlabošanai. Ieviest uzņēmumā PDCA ciklu pilnā apmērā, izmantojot sistēmu integrāciju, lai izvairīties no atkārtotām kļūdām. Veikt personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, uzņēmumam noteikti ir jāveic zaudēta darījuma analīze attiecībā uz atkritumu transportēšanas procesu un pilnveidot to ar 5 kāpēc metodi.
Keywords Vides pārvaldības sistēma, vides pārvaldības procesi, PDCA cikls, 5 kāpēc, sistēmu integrācja.
Keywords in English environmental management system, environmental management processes, PDCA cycle, 5 why
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 31.05.2014 19:46:29