Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide VSIA "Autotransporta direkcija"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "Road Transport Administration" State Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents M.sc.oec., Ināra Goba
Anotācija Pozņaka J. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide VSIA Autotransporta direkcija: Bakalaura darbs / J.Pozņaka, J.Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 65 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 4 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, un 15 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi uz 10 lpp. Darba mērķis ir izvērtēt VSIA Autotransporta direkcija esošos procesus un ieviesto kvalitātes vadības sistēmu, lai izstrādātu priekšlikumus to pilnveidošanai. Pirmajā darba daļā tiek sniegts teorētiskais apskats par kvalitātes vadības sistēmu. Otrajā darba daļā tiek analizēta Autotransporta direkcija darbība, kvalitātes vadības sistēma, kā arī, pielietojot SVID analīzi un veicot iekšējo auditu analīzi, tiek identificētas direkcijas kvalitātes vadības sistēmas problēmas. Trešajā darba daļā tiek piedāvāti un analizēti priekšlikumi Autotransporta direkcija kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi Autotransporta direkcija kvalitātes vadības sistēmas problēmas ir saistītas ar darbinieku nepietiekamu iesaistīšanu. Darba autore piedāvā vairākas pilnveides iespējas apmācīt un iesaistīt visu līmeņu darbiniekus, pilnveidot izvirzītus mērķus, rīkot attīstības sanāksmi, izveidot neatbilstību un klientu ierosinājumu reģistrus, pilnveidot klientu aptaujas anketas, veikt kvalitātes vadības sistēmas pašnovērtējumu.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā total quality management
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2014 17:36:15