Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide VSIA "Autotransporta direkcija"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "Road Transport Administration" State Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Pildavs
Reviewer M.sc.oec., Ināra Goba
Abstract Pozņaka J. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide VSIA Autotransporta direkcija: Bakalaura darbs / J.Pozņaka, J.Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 65 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 4 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, un 15 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi uz 10 lpp. Darba mērķis ir izvērtēt VSIA Autotransporta direkcija esošos procesus un ieviesto kvalitātes vadības sistēmu, lai izstrādātu priekšlikumus to pilnveidošanai. Pirmajā darba daļā tiek sniegts teorētiskais apskats par kvalitātes vadības sistēmu. Otrajā darba daļā tiek analizēta Autotransporta direkcija darbība, kvalitātes vadības sistēma, kā arī, pielietojot SVID analīzi un veicot iekšējo auditu analīzi, tiek identificētas direkcijas kvalitātes vadības sistēmas problēmas. Trešajā darba daļā tiek piedāvāti un analizēti priekšlikumi Autotransporta direkcija kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi Autotransporta direkcija kvalitātes vadības sistēmas problēmas ir saistītas ar darbinieku nepietiekamu iesaistīšanu. Darba autore piedāvā vairākas pilnveides iespējas apmācīt un iesaistīt visu līmeņu darbiniekus, pilnveidot izvirzītus mērķus, rīkot attīstības sanāksmi, izveidot neatbilstību un klientu ierosinājumu reģistrus, pilnveidot klientu aptaujas anketas, veikt kvalitātes vadības sistēmas pašnovērtējumu.
Keywords kvalitātes vadības sistēma
Keywords in English total quality management
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 31.05.2014 17:36:15