Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadīšanas sistēmas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Personnel management system improvement project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Recenzents Mg.soc.sci.S.Ķirse
Anotācija Diplomprojekta autors: Kristīne Pūliņa Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.psih., lekt. Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: Uzņēmuma personāla vadīšanas sistēmas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 77 lpp, 8 tab., 16 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādes laikā tika izmantoti dažādi avoti LR normatīvie akti, interneta resursi, autora iepriekš izstrādātie darbi, profesionālā literatūra par personāla vadīšanu, menedžmentu un koučingu. Diplomprojekta galvenie rezultāti: autors veica dažu no personāla vadīšanas funkciju analīzi, tādu kā uzņēmuma, atlases procesu, apmācības procesu, vadību stilu un struktūrvienību vadītāju analīzi. Pēc analīzes autors izpētīja teorijas, kas bija saistītas ar vadības stiliem, koučingu, apmācību un atlasi interviju veidu izpēte. Tā kā autors identificēja tās jomas, kuras var uzlabot- apmācība, darbinieku atlase un vadīšanas stili, tad autors izstrādāja trīs projektus, kas ir vērsti uz šo sfēru uzlabošanu. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: projekta ietvaros autors izmantoja 8 Latvijas interneta vietnes, 5 grāmatas gan latviešu, gam krievu valodās, LR normatīvos aktus.
Atslēgas vārdi Diplomprojekta autors: Kristīne Pūliņa
Atslēgas vārdi angļu valodā Author of the Diploma Project: Kristīne Pūliņa
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2014 16:02:06