Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma debitoru parādu vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Improving Accounts Receivable Management of the Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rasma Alsiņa
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Diplomprojekta autore: Maija Jakušonoka. Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma debitoru parādu vadīšanas pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: Pirmajā daļā ir apkopota vispārīga informācija par uzņēmuma SIA „Barons Kvartāls” saimniecisko darbību un ir apskatīta tā organizatoriskā struktūra. Šajā daļa tiek veikta debitoru atzīšanas kārtība, uzskaite un kontrole. Detalizēti tiek apskatīti un analizēti debitoru parādi. Pēc veiktās analīzes tiek izvirzītas trīs problēmas, kuras nepieciešams atrisināt. Otrajā daļā ir izstrādāti trīs projekti debitoru parādu vadīšanas uzlabošanai. Tiek izstrādāta uzņēmuma kredītpolitikas metodikas izstrāde klientiem, reklāmas ekonomiskās efektivitātes izvērtējums un ekonomiskais efektivitātes novērtējums. Trešajā daļā tika izstrādāta datorprogramma izmantojot Microsoft Ofice Excel programmu, kur tika atspoguļoti debitoru parādi, to apjomi, mārketinga analīze, tika aprēķinātas soda summas. Parādu summas tika sadalītas pēc vecuma grupām. Datu bāzē ir pieejama ari klientu kontaktinformācija. Ceturtajā daļā ir novērtēti uzņēmuma darba vides riski un izstrādāts darba aizsardzības pasākums. Piektajā daļā grafiski ir apkopoti visu iepriekšējo daļu iegūta informācija un rezultāti. Secinājumos tika apkopotas 1. daļas rezultāti, priekšlikumos tika apkopoti 2., 3., 4. daļas rezultāti. Diplomprojekta apjoms ir 72 lapas datorsalikumā. Diplomprojekts ietver 18 attēlus un 45 tabulas. Izmantoti 28 informācijas avoti, starp kuriem ir grāmatas, internēta resursi un žurnāli. Diplomprojekta vadītāja Rasma Alsiņa. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014
Atslēgas vārdi Uzņēmuma debitoru parādu vadīšanas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The company"s receivables management improvement project
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2014 13:18:45