Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma debitoru parādu vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project for Improving Accounts Receivable Management of the Company"
Author Maija Jakušonoka
Department 22160 Professional Study Programme of Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor Rasma Alsiņa
Reviewer Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Abstract Diplomprojekta autore: Maija Jakušonoka. Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma debitoru parādu vadīšanas pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: Pirmajā daļā ir apkopota vispārīga informācija par uzņēmuma SIA „Barons Kvartāls” saimniecisko darbību un ir apskatīta tā organizatoriskā struktūra. Šajā daļa tiek veikta debitoru atzīšanas kārtība, uzskaite un kontrole. Detalizēti tiek apskatīti un analizēti debitoru parādi. Pēc veiktās analīzes tiek izvirzītas trīs problēmas, kuras nepieciešams atrisināt. Otrajā daļā ir izstrādāti trīs projekti debitoru parādu vadīšanas uzlabošanai. Tiek izstrādāta uzņēmuma kredītpolitikas metodikas izstrāde klientiem, reklāmas ekonomiskās efektivitātes izvērtējums un ekonomiskais efektivitātes novērtējums. Trešajā daļā tika izstrādāta datorprogramma izmantojot Microsoft Ofice Excel programmu, kur tika atspoguļoti debitoru parādi, to apjomi, mārketinga analīze, tika aprēķinātas soda summas. Parādu summas tika sadalītas pēc vecuma grupām. Datu bāzē ir pieejama ari klientu kontaktinformācija. Ceturtajā daļā ir novērtēti uzņēmuma darba vides riski un izstrādāts darba aizsardzības pasākums. Piektajā daļā grafiski ir apkopoti visu iepriekšējo daļu iegūta informācija un rezultāti. Secinājumos tika apkopotas 1. daļas rezultāti, priekšlikumos tika apkopoti 2., 3., 4. daļas rezultāti. Diplomprojekta apjoms ir 72 lapas datorsalikumā. Diplomprojekts ietver 18 attēlus un 45 tabulas. Izmantoti 28 informācijas avoti, starp kuriem ir grāmatas, internēta resursi un žurnāli. Diplomprojekta vadītāja Rasma Alsiņa. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014
Keywords Uzņēmuma debitoru parādu vadīšanas pilnveidošanas projekts
Keywords in English The company"s receivables management improvement project
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 31.05.2014 13:18:45