Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Compass Transit"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "Compass Transit" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Dipl. darba aizsardzības vecākais speciālists Liāna Salzemniece
Anotācija Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA Compass Transit: Bakalaura darbs / A. Prancāns, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. - 60 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi SIA Compass Transit, radīt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanai. Teorētiskajā daļā tiek raksturota kvalitātes vadības sistēma šajā nodaļā apskatītas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas prasības, kuras ir noteiktas ISO 9001. standartā. Tiek izklāstīts teorētiskais pamatojums, kā novērtēt esošo sistēmas darbību, atrast nepilnības ar iekšējā audita palīdzību. Analītiskā daļa raksturo uzņēmumu kopumā, tā pašreizējo kvalitātes sistēmu, finansiālos rādītājus. Analītiskajā daļā atspoguļoti uzņēmumā iegūtie dati, tiek analizēta un novērtēta informācija. Ir iekļauti autora veiktie pētījumi, identificētas un paskaidrotas kvalitātes vadības problēmas pētāmās tēmas kontekstā. Izpētes rezultātā tiek veikta iegūto datu analīze un skaidrojums. Praktiskā daļa atspoguļo veikto procesu un dokumentācijas pilnveidi uzņēmumā. Šajā daļā iekļauti autora priekšlikumi KVS pilnveidošanai, aprēķini ekonomiskajiem rādītājiem, pamatojums uzņēmuma efektivitātei. Praktiskās daļas noslēgumā autors izsaka iegūtos rezultātus, kā arī priekšlikumus.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA Compass Transit
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Quality Management System in the Compass Transit Ltd
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2014 00:06:03